Venujte 2 % na podporu aktivít

Športového klubu ZÁHORÁK Plavecký Mikuláš

Podľa zákona č.595/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 2 % z dane z príjmu v prospech neziskovej organizácie. Podporíte tak dobrú vec, no pre vás to nepredstavuje žiadne výdavky navyše. Postup ako poukázať 2 % sa líši podľa toho, či ste zamestnaní, alebo si podávate daňové priznanie sami (napr. živnostníci), v oboch prípadoch však stačí urobiť iba niekoľko jednoduchých krokov:

Ak ste zamestnanec

1. krok: Do 15.2.2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
2. krok: Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane (táto suma musí byť minimálne 3,32 €).
3. krok: Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, kde uvediete Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Údaje Športového klubu ZÁHORÁK Plavecký Mikuláš sú už v tomto tlačive predvyplnené.

4. krok: Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 29.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Prípadne môžete vyplnené a potvrdené tlačivá odovzdať nám a my sa už o to, aby sa dostali na daňový úrad postaráme. Kontakty: p.Ladislav Klíma (0905 525 096), alebo p. Ing.Radovan Ščepka (0907 292 258)

 

Doplňujúce informácie
2 % z dane nám môžete poukázať, ak táto suma predstavuje minimálne 3,32 € a nemáte nedoplatok na dani, obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa vášho bydliska, číslo účtu Športového klubu ZÁHORÁK nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy, vy platíte celú daň daňovému úradu, daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Športového klubu ZÁHORÁK.

Ak ste živnostník (FO – podnikateľ alebo PO)

1. krok: V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa (VIII.ODDIEL). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
NÁZOV:
Športový klub Záhorák Plavecký Mikuláš

SÍDLO: Plavecký Mikuláš 352, 906 35

PRÁVNA FORMA: Občianske združenie

IČO: 42268991

2. krok: Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2016) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Doplňujúce informácie
2 % z dane nám môžete poukázať, ak táto suma predstavuje minimálne 3,32 € a nemáte nedoplatok na dani, čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy, Vy platíte celú daň daňovému úradu, daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Športového klubu ZÁHORÁK, okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate, IČO prijímateľa sa do kolónky vypisuje zľava.

 

To, že sme naozaj legálnym = registrovaným prijímateľom 2% z daní na rok 2016 si môžete overiť na stránke notárskej komory Slovenskej republiky zadaním nášho IČO do vyhladávača.

 

Prosíme, dajte už dnes vedieť o možnosti venovať 2 % z dane aj vašim priateľom, kolegom v práci či známym. Radi vám zodpovieme akúkoľvek otázku, stačí nám napísať na knosssro@gmail.com, príp. radovan.s123@gmail.com, alebo zatelefonovať na 0905 525 096, príp. 0907 292 258