PRIHLÁŠKA pre trénerov futbalu                           

BRATISLAVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

P R I H L Á Š K A trénerov futbalu na školenie, rekvalifikáciu, seminár, doškolenie

ZÁVÄZNE SA TÝMTO PRIHLASUJEM NA :

- Školenie trénerov IV. triedy „C“ licencie
- Rekvalifikáciu trénerov III. triedy z licencie „C“ na EURO „B“ licenciu
- Školenie trénerov III. triedy EURO „B“ licencie
- Školenie trénerov III. triedy EURO „B“ licencie (ligoví hráči – minimálni počet štartov v najvyššej súťaži 50x)
- Seminár trénerov (doškolenie) na predĺženie licencie: I./A, I./B, Euro „A“, II./B, Euro „B“, IV./C

Odborný seminár pre trénerov : ................................................................................

Meno a priezvisko:.................................................. Rodné číslo:...............................
Dátum a miesto narodenia:.........................Člen FK: ......................................
Bydlisko:...................................................................................... PSČ: ..........................
Telefónne číslo:................................................. E-mail:..........................................................
Najvyššie ukončené vzdelanie:..........................................................................................

DOTERAJŠIA HRÁČSKA ČINNOSŤ ( FK, úroveň súťaže, kategória)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

TRÉNERSKÁ ČINNOSŤ DOTERAZ ( FK, kategória – družstvo, úroveň súťaže )
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Dátum (rok) absolvovania posledného – predchádzajúceho školenia : .......................................

V......................................... DŇA: ........................... PODPIS: .........................................

 

Ďalšie informácie získate : Rudolf Novák, 0902 / 937 055

Prihlášky zasielajte: Bratislavský futbalový zväz, Junácka 8, 832 80 Bratislava
E-mail: tmkbfz@mail.t-com.sk

PDF súbor: www2.futbalvregione.sk/bfz-dokumenty/233-bfz-prihlaska-pre-trenerov?format=pdf